شما اینجا هستید : خانه فروشگاه لوازم جانبی کامپیوتر PC معمولی،لپ تاپ،... >تبدیل ها و مبدل ها مبدل و تبدیل های تصویری تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)

تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر) (کد: 243)

امتیاز:
تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر
zoom
تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر

این باکس تبدیل تصویر این ویژگی را دارد که بتوان از ورودی AV مانند ویدیو سی دی یا دی وی دی ،دوربین و... تصویری را در مانتیور های دارای پورت VGA به نمایش در آورد.این تبدیل معمولا برای دستگاه هایی استفاده می شود که میخواهند تصویر را در مانتیتور های کامپیوتری ببینند ماننده پلی استیشن های دارای خروجی AV و....

این باکس توسط یک آداپتور برق مصرفی خود را تامین می کند و خلاف تبدیل هایی مانند VGA به DVI با ساختار ساده ای ساخته نشده است و به همین دلیل میتواند به خوبی و به سادگی کار تبدیل AV به VGA را انجام دهد و کابل های لازم در داخل باکس قرار داده شده است.

جهت آشنایی کلی با کابل های تصویری انواع جدید و قدیمی آن در تصویر زیر نمایش داده ایم:

تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر-این باکس تبدیل تصویر این ویژگی را دارد که بتوان از ورودی AV مانند ویدیو سی دی یا دی وی دی ،دوربین و... تصویری را در مانتیور های دارای پورت VGA به نمایش در آورد.این تبدیل معمولا برای دستگاه هایی استفاده می شود که میخواهند تصویر را در مانتیتور های کامپیوتری ببینند ماننده پلی استیشن های دارای خروجی AV و.... این باکس توسط یک آداپتور برق مصرفی خود را تامین می کند و خلاف تبدیل هایی مانند VGA به DVI با ساختار ساده ای ساخته نشده است و به همین دلیل میتواند به خوبی و به سادگی کار تبدیل AV به VGA را انجام دهد و کابل های لازم در داخل باکس قرار داده شده است. جهت آشنایی کلی با کابل های تصویری انواع جدید و قدیمی آن در تصویر زیر نمایش داده ایم: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر پورت های زیر که به عنوان ورودی به دستگاه جهت تبدیل به VGA قرار داده شده است، شامل AV , S-video,VGA است مانند تصویر زیر: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر دستگاه خود را به یکی از پورت ها وصل کرده و در خروجی دیگر آن میتوانید توسط یک کابل VGA از باکس تبدیل به مانیتور وصل نمایید. تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر دکمه هایی نیز بر روی باکس تبدیلی قرار داده شده است که بر حسب نیاز میتوانید تنظیمات آن را تغییر دهید. در زیر مثال هایی از استفاده از هر کدام از پورت های ورودی آن زده شده است: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر

پورت های زیر که به عنوان ورودی به دستگاه جهت تبدیل به VGA قرار داده شده است، شامل AV , S-video,VGA است مانند تصویر زیر:

تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر-تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر-این باکس تبدیل تصویر این ویژگی را دارد که بتوان از ورودی AV مانند ویدیو سی دی یا دی وی دی ،دوربین و... تصویری را در مانتیور های دارای پورت VGA به نمایش در آورد.این تبدیل معمولا برای دستگاه هایی استفاده می شود که میخواهند تصویر را در مانتیتور های کامپیوتری ببینند ماننده پلی استیشن های دارای خروجی AV و.... این باکس توسط یک آداپتور برق مصرفی خود را تامین می کند و خلاف تبدیل هایی مانند VGA به DVI با ساختار ساده ای ساخته نشده است و به همین دلیل میتواند به خوبی و به سادگی کار تبدیل AV به VGA را انجام دهد و کابل های لازم در داخل باکس قرار داده شده است. جهت آشنایی کلی با کابل های تصویری انواع جدید و قدیمی آن در تصویر زیر نمایش داده ایم: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر پورت های زیر که به عنوان ورودی به دستگاه جهت تبدیل به VGA قرار داده شده است، شامل AV , S-video,VGA است مانند تصویر زیر: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر دستگاه خود را به یکی از پورت ها وصل کرده و در خروجی دیگر آن میتوانید توسط یک کابل VGA از باکس تبدیل به مانیتور وصل نمایید. تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر دکمه هایی نیز بر روی باکس تبدیلی قرار داده شده است که بر حسب نیاز میتوانید تنظیمات آن را تغییر دهید. در زیر مثال هایی از استفاده از هر کدام از پورت های ورودی آن زده شده است: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر

دستگاه خود را به یکی از پورت ها وصل کرده و در خروجی دیگر آن میتوانید توسط یک کابل VGA از باکس تبدیل به مانیتور وصل نمایید.

تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر-تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر-این باکس تبدیل تصویر این ویژگی را دارد که بتوان از ورودی AV مانند ویدیو سی دی یا دی وی دی ،دوربین و... تصویری را در مانتیور های دارای پورت VGA به نمایش در آورد.این تبدیل معمولا برای دستگاه هایی استفاده می شود که میخواهند تصویر را در مانتیتور های کامپیوتری ببینند ماننده پلی استیشن های دارای خروجی AV و.... این باکس توسط یک آداپتور برق مصرفی خود را تامین می کند و خلاف تبدیل هایی مانند VGA به DVI با ساختار ساده ای ساخته نشده است و به همین دلیل میتواند به خوبی و به سادگی کار تبدیل AV به VGA را انجام دهد و کابل های لازم در داخل باکس قرار داده شده است. جهت آشنایی کلی با کابل های تصویری انواع جدید و قدیمی آن در تصویر زیر نمایش داده ایم: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر پورت های زیر که به عنوان ورودی به دستگاه جهت تبدیل به VGA قرار داده شده است، شامل AV , S-video,VGA است مانند تصویر زیر: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر دستگاه خود را به یکی از پورت ها وصل کرده و در خروجی دیگر آن میتوانید توسط یک کابل VGA از باکس تبدیل به مانیتور وصل نمایید. تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر دکمه هایی نیز بر روی باکس تبدیلی قرار داده شده است که بر حسب نیاز میتوانید تنظیمات آن را تغییر دهید. در زیر مثال هایی از استفاده از هر کدام از پورت های ورودی آن زده شده است: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر

دکمه هایی نیز بر روی باکس تبدیلی قرار داده شده است که بر حسب نیاز میتوانید تنظیمات آن را تغییر دهید.

تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر

در زیر مثال هایی از استفاده از هر کدام از پورت های ورودی آن زده شده است:

تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر-تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر-این باکس تبدیل تصویر این ویژگی را دارد که بتوان از ورودی AV مانند ویدیو سی دی یا دی وی دی ،دوربین و... تصویری را در مانتیور های دارای پورت VGA به نمایش در آورد.این تبدیل معمولا برای دستگاه هایی استفاده می شود که میخواهند تصویر را در مانتیتور های کامپیوتری ببینند ماننده پلی استیشن های دارای خروجی AV و.... این باکس توسط یک آداپتور برق مصرفی خود را تامین می کند و خلاف تبدیل هایی مانند VGA به DVI با ساختار ساده ای ساخته نشده است و به همین دلیل میتواند به خوبی و به سادگی کار تبدیل AV به VGA را انجام دهد و کابل های لازم در داخل باکس قرار داده شده است. جهت آشنایی کلی با کابل های تصویری انواع جدید و قدیمی آن در تصویر زیر نمایش داده ایم: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر پورت های زیر که به عنوان ورودی به دستگاه جهت تبدیل به VGA قرار داده شده است، شامل AV , S-video,VGA است مانند تصویر زیر: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر دستگاه خود را به یکی از پورت ها وصل کرده و در خروجی دیگر آن میتوانید توسط یک کابل VGA از باکس تبدیل به مانیتور وصل نمایید. تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر دکمه هایی نیز بر روی باکس تبدیلی قرار داده شده است که بر حسب نیاز میتوانید تنظیمات آن را تغییر دهید. در زیر مثال هایی از استفاده از هر کدام از پورت های ورودی آن زده شده است: تبدیل تصویری ای وی به وی جی ای AV TO VGA (تبدیل آنالوگ ویدیو به آنالوگ کامپیوتر)-بیا تو کامپیوتر

نکته: اگر بدنبال برعکس این تبدیل هستید یعنی VGA TO AV میتوانید از محصولات مرتبط(پایین همین صفحه) آنرا تهیه نمایید.

قیمت: 1,090,000 ریال
تعداد: 
نظرات
حميد, 21.07.2015
با سلام
من دنبال يك ادابتور هستم كه تصوير خووجي ويدئو وي اچ اس رو به پورت اي لينك تبديل كنم براي كپچر نوار هاي قديمي برروي هارد ؛ از كدوم تبديل بايد استفاده كنم ؟
ممنون از سايت خوبتون

پاسخ:
سلام دوست عزیز شما نیاز به کپچر AV به یو اس بی دارید نرم افزارش توی خود محصول هست و ضمن این که روی همه نرم افزار های کپچر دیگه هم فعال میشه برید اینجا:
http://goo.gl/1trhYv
ممنون و پیروز باشید
علی حیداری , 01.05.2015
سلام سوالم این است آیا میتوان ایکس باکس 360 را به hdmi لب تاب وصل کرد آیا امکانش است

پاسخ: سلام ممنون از کامنتتون نه متاسفانه HDMI لپ تاپ فقط خروجی است و اگر منظورتون به عنوان ورودیه نمیشه استفاده کرد که تصویر رو در لپ تاپ نشان دهید.
Mobin93, 08.04.2015
بسیار سپاسگذارم که جواب نظرات رو میدید...
راستی تو سایت ....همین مبدل رو با قیمت پایین تر فکر کنم 65000 میدن آیا کیفیت پایینتری داره یا اونا ارزون میدن ؟
باتشکر

پاسخ: خواهش میکنم وظیفس، این تبدیل 4 تا رده کیفیتی داره تازه قیمت اصلی اون 65 تومن نیست 55 تومنه، ولی ظاهر کاملا یکیه .این دسته بندی در جنس های چینی کاملا واضحه.مثلا کابل HDMI داریم 5 هزار تومان 1.5 متری و نوع دیگه ای 30 تومن مثلا یک نمونش میتونه این باشه وقتی فرستنده تصویر ضعیف باشه قدرت رو کاهش داده و نتیجش میشه لحظه ای خاموش شدن مانیتور و دوباره متصل شده و.... پیروز باشید.
Mobin93, 05.04.2015
سلام . این کانورتر vga in هم داره ولی نفهمیدم کاربردش چیه !!!

پاسخ: سلام و ممنون از کامنتتون، نوع دیگرش در واقع میاد VGA رو به AV تبدیل میکنه یعنی شما دستگاهی دارید که تصویر VGA میده و اونو میخوایید مثلا به تلویزیون قدیمی تر که پورت AV داره وصل کنید .
بهزاد, 16.08.2014
سلام اگه ماهواره رو به این وصل کنیم ایا مانیتور تصویری نشون میده قیمتش بالا نیست ایا برن های دیگری هم هست؟
پاسخ: بله نشون میده ، انواع مختلف داره که طبیعتا کیفیت متفاوتی هم خواهد داشت بعضی برند ها به علت عدم کیفیت مطلوب نویز به صورت خط خط روی تصویر میندازن چیپ تبدیل کننده و قطعات به کار رفته در باکس مهمه.
بهزاد, 16.08.2014
سلام میشه ماهواره رو با این دستگاه به مانیتور وصل کرد
پاسخ: بله میشه دوست عزیز
یک نظر برای این محصول بنویسید!
* نام
* پست الکترونیک
* لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

آخرین محصولات بخش های مختلف فروشگاه

این تبدیل کابل برق ساتا را به نوع معمولی آن یا به اصطلاح پاتا تبدیل می کند.استفاده آن معمولا برای ...

قیمت: 100,000 ریال

این تبدیل دارای یک دستگاه ارسال کننده و یک دریافت کننده است که هر دو مبدل داخل پک کالا موجود است در ...

قیمت: 4,390,000 ریال

کابل دو سر نر پارالل معمولا در دستگاه های خاص و یا جهت ترکیب دستگاه ها استفاده می شود به عنوان مثال ...

قیمت: 130,000 ریال

این اسپلیتر در واقع یک پورت اچ دی ام آی را از هر دستگاهی گرفته و آنرا به دو خروجی تبدیل میکند که ...

قیمت: 950,000 ریال

این تبدیل دارای دو کابل مجزااست که می تواند بین این دو کابل با اتصال کابل شبکه به عنوان رابط هر ...

قیمت: 790,000 ریال

این کابل یکی از پر کاربرد ترین کابل های صداس که در بیشتر دستگاه های الکترونیکی استفاده می شود به ...

قیمت: 250,000 ریال

این کابل جهت اتصال دوربین هایی دارای پورت به اصطلاح 4 پین است سر دیگر این کابل به صورت 4 پین جهت ...

قیمت: 99,000 ریال

این تبدیل دارای یک دستگاه ارسال کننده و یک دریافت کننده است که هر دو مبدل داخل پک کالا موجود است در ...

قیمت: 4,390,000 ریال

کارت پی سی ام سی آی PCMCI یکی از کارت های متاول در لپ تاپ هاست که میتواند ویژگی هایی بسته به کارت ...

قیمت: 690,000 ریال

این فن بنام Game Storm یا طوفان بازی شناخته می شود و یکی از قوی ترین فن های خنک کننده 6 لوله ای گاز ...

قیمت: 1,890,000 ریال

با این باکس هارد می‌توان هارد PC معمولی ساتا را مستقیم به USB وصل کرده و از آن به مانند یک هارد ...

قیمت: 690,000 ریال

بلوور یک دستگاه دمنده و مکنده پرفشار هوا است که کاربرد آن در تمیز کردن گرد و غبار و... در دستگاه ...

قیمت: 1,100,000 ریال

دسته بازی وایرلس منحصر به فرد سه کاره، این دسته بدون سیم از طریق امواج وایرلس به کامپیوتر ، پلی ...

قیمت: 390,000 ریال

منبع تغذیه در کامپیوتر همانند قلب در بدن فعالیت می کند همانطور که قلب خون کافی برای تامین انرژی ...

قیمت: 1,050,000 ریال

جستجوی کالا

منوی درختی فروشگاه

سبد خرید های شما

----------------------------------------------

جمع کل:   0 ریال
رفتن به سبد خرید و عملیات پرداخت

مجوز رسمی فروشگاه از وزارت صنعت و معدن

عضویت و ورودی اعضاء فروشگاه

در صورتی که ثبت نام کرده اید جهت خرید راحت تر وارد شوید.(در صورت عدم ثبت نام هم می توانید خرید کنید)آخرین محصولات وارد شده فروشگاه

مشاوره و تماس

مجتمع کامپیوتر تک، طبقه -1، واحد 14
سوالات: 09152611774-05137650840
فکس: 37641513-051
ایمیل: Info[at]Bia2computer.Com
پشتیبانی همراه: 09152611774

آموزش و راهنمای خرید اینترنتی

آموزش و راهنمای خرید اینترنتی قاابل پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب


 

یک هفته گارانتی تعویض

یک هفته گارانتی تعویض برای تمام خرید ها


ارسال کالا با پیک موتوری در حال حاضر در تهران و مشهد

ارسال کالا با پیک موتوری در حال حاضر در تهران و مشهد


 


 

پرداخت مبالغ دستی

جهت پرداخت هر گونه مبلغی به طور دستی با درج مبلغ و پرداخت با ذکر توضیح و مشخصات خود در زمان پرداخت دلیل پرداخت را ذکر کرده تا توسط پشتیبان سایت بررسی و اقدام لازم به درخواستتان صورت گیرد.برچسب

کلینر یا اسپری تمیز کننده مخصوص + دستمال مخصوص درجه یک فن سی پی یو AMD و INTEL مدل DEEPCOOL ARCHER درجه یک کومبو باکس هارد ساتا ، آی دی ای ، 3.5 و 2.5 اینچ بهمراه انواع کارت ریدر های و رم ریدر ها و هاب یو اس بی- درجه یک کابل برق 1 به 2 پاور(برق 1 به 2 ، یک سر نر به دو سر ماده پاور) کابل پرینتر پارالل PARALELL در متراژ 1.5 متر بلوور دمنده و مکنده پرفشار هوا جهت تمیز کردن گردو غبار و... نوع ویژه و درجه یک کابل برق بک تو بک BACK TO BACK تبدیل کانکتور USB یو اس بی به RJ45 شبکه USB3.0 درجه یک کابل افزایش صدا هدفون، اسپیکر و... در متراژ 5 متر تبدیل برل HDMI معمولی (استاندارد) یا متصل کننده دو کابل اچ دی ام آی HDMI Female To Female تبدیل کانکتور USB یو اس بی به RJ45 شبکه کابل مانیتور آنالوگ VGA در متراژ 15 متر تبدیل یو اس بی به پی اس تو (USB to PS2) اسپری چرب 60 روان کننده و پاک کننده کابل دیتا ساتا SATA 2 درجه یک برچسب فارسی استاندارد کیبورد نوع شیشه ای مشکی دسته بازی کامپیوتر تک ساده پورت USB درجه یک باکس هارد اکسترنال 2.5 اینچ ساتا مخصوص هارد لپ تاپی USB 2.0 ،بهترین کیفیت کیت فن سی پی یو حرفه ای خنک کننده عالی مخصوص AMD و INTEL مدل DEEPCOOL GAMMAXX 300 کابل افزایش usb 2.0 بردار تقویت کننده سیگنال 20 متر نوع درجه یک